۱۳۸۹ شهریور ۲, سه‌شنبه

لیست قیمت لپ تاپ های Lenovo در شهریور 89

Acer Aspire 4741G Ci3 2.26-3MB 4GB DDR3 500 DVD RW 14.0 WXGA G330 Geforce LINUX 2.2 CHINA BT\WebCam 8590000Acer Aspire 5732ZG 2.2-1MB-FSB800 3GB DDR3 320 DVD RW 15.6 WXGA 4570 ATI LINUX 2.7 CHINA \WebCam 6490000Acer Aspire 5738Z 2.2-1MB-FSB800 2GB DDR3 320 DVD RW 15.6 WXGA 4500 Intel LINUX 2.7 CHINA BT\WebCam 6190000Acer Aspire 5741G Ci5 2.26-3MB 4GB DDR3 640 DVD RW 15.6LED GT320 Geforce LINUX 2.6 CHINA BT\WebCam 8590000Acer Extensa 5635G 2.1,2MB FSB1000 2GB 250 DVD RW 15.6 WXGA 105 Geforce LINUX 2.5 CHINA BT\WebCam 7000000Acer Travelmate 4330 2.2 celeron 1GB 160 DVD RW 14.1 TFT 4500 Intel LINUX 2.3 CHINA BT\WebCam 4890000Apple iPad MB292LL/A 1GHz Apple A4 - 16 NO 9.7 LED - OS 3.2 0.7 CHINA BT 8700000Apple MacBook MC516LL/A 2.4-3MB-FSB1066 2GB DDR3 250 DVD RW 13.3GLOSSY G320 Geforce MAC 2 CHINA BT\WebCam 12900000Apple MacBookPro MC371LL/A Ci5 2.4-3MB 4GB DDR3 320 DVD RW 15.4GLOSSY G330 Geforce MAC 2.8 CHINA BT\WebCam 21600000Apple MacBookPro MC375LL/A 2.6-3MB-FSB1066 4GB DDR3 320 DVD RW 13.3GLOSSY G320 Geforce MAC 2 CHINA BT\WebCam 18000000Asus AU K42JC Ci5 2.4 up to 2.6 4GB DDR3 500 DVD RW 14.1 WXGA G310 Geforce DOS 2.4 CHINA BT\WebCam\Bag 10400000Asus AU K52JC Ci5 2.4 up to 2.6 4GB DDR3 500 DVD RW 15.6 WXGA G310 Geforce DOS 2.8 CHINA BT\WebCam\Bag 10400000Asus AU UX50V 1.4-3MB-FSB800 4GB 500 DVD RW 15.6LED G105M Geforce 7-H 2.6 CHINA \WebCam 8700000Asus AU X5DIJ 2.3-1MB-FSB800 3GB 500 DVD RW 15.6 WXGA 4500 Intel DOS 2.8 CHINA \WebCam\Bag 6900000Asus AU X64JV Ci5 2.4 up to 2.93 4GB DDR3 500 Blu-ray 16.4 WXGA GT325 Geforce DOS 3.2 CHINA BT\WebCam\Bag 13100000Asus AU X8AIP 2.3-1MB-FSB800 3GB DDR3 320 DVD RW 14.1 WXGA G205 Geforce DOS 2.4 CHINA BT\WebCam\Bag 7400000Asus Eee PC 1001 1.6 Atom 1GB 250 NO 10.1 WXGA 3150 Intel 7-Starter 1.2 CHINA \WebCam 4700000Dell Inspiron 5010 Ci3 2.26-3MB 4GB 320 DVD RW 15.6 WXGA 5470 ATI DOS 2.8 CHINA BT\WebCam 8800000Dell Inspiron 5010 Ci3 2.13 2GB DDR3 250 DVD RW 15.6 WXGA 4500 Intel DOS 2.8 CHINA BT\WebCam 7300000Dell Inspiron 5010 Ci5 2.4 up to 2.6 4GB DDR3 500 DVD RW 15.6 WXGA 5470 ATI DOS 2.8 CHINA BT\WebCam 10200000Dell Inspiron MINI 1.6 Atom 1GB 160 NO 10.1 WXGA 950 Intel 7-Starter 1.2 CHINA \WebCam 4400000Dell Studio 1557 Ci7 1.6 up to 2.8 4GB DDR3 500 DVD RW 15.6 WXGA 4570 ATI 7-H 2.8 CHINA BT\WebCam\ExternalModem 11800000Dell Vostro 1015 2.1-2MB-FSB800 2GB 320 DVD RW 15.6 WXGA 4500 Intel DOS 2.8 CHINA BT\WebCam 6900000Dell Vostro 3300 Ci5 2.4-3MB 4GB DDR3 500 DVD RW 13.3 WXGA G310 Geforce DOS 1.8 CHINA BT\WebCam\FP 11100000HP Compaq COMPAQ 510 2.0-2MB 2GB 250 DVD RW 14.1 WXGA X3100 Intel DOS 2.4 CHINA BT\WebCam 6800000HP Compaq G62 121 Ci3 2.13 4GB DDR3 320 DVD RW 15.6 WXGA 5430 ATI 7-H 2.8 CHINA BT\WebCam 9000000HP Compaq G62 A53 Ci3 2.26-3MB 4GB 500+ DVD RW 15.6 WXGA 5470 ATI 7-H 2.5 CHINA BT\WebCam 10000000HP Compaq Pavilion 620 2.1.2MB 2GB 320+ DVD RW 15.6 WXGA X3100 DOS 2.5 CHINA BT\WebCam 7200000HP Compaq Pavilion DM4-1070 2.26-3MB 3GB 320+ DVD RW 14.1 WXGA 5450ATI 7-H 2 CHINA BT\WebCam\FP 12900000HP Compaq Pavilion DM4-1080 Ci5 2.4/3MB 4GB 500+ DVD RW 14.1 WXGA 5450ATI 7-H 2 CHINA BT\WebCam\FP 14600000HP Compaq Pavilion DV3-2360 Ci3 2.13-3MB 3GB 320 DVD RW 13.3 Touch 4550 ATI 7-H 2 CHINA BT\WebCam 11200000HP Compaq Pavilion DV3-2370 Ci5 2.26 up to 2.53 3GB DDR3 320 DVD RW 13.3 Touch 4550 ATI 7-H 2 CHINA BT\WebCam 12200000HP Compaq Pavilion DV3-4070 Ci5 2.4 up to 2.6 4GB DDR3 500+ DVD RW 13.3 LED 5450 ATI 7-H 2.08 CHINA BT\WebCam 13100000HP Compaq Pavilion DV4-1500 2.2-2MB-FSB800 3GB 500 DVD RW 14.1 WXGA G105M Geforce 7-H 2.4 CHINA BT\WebCam 10200000HP Compaq Pavilion DV6-2140 Ci5 2.26 up to 2.53 3GB DDR3 320 DVD RW 15.6 WXGA G105M Geforce 7-H 2.8 CHINA BT\WebCam\FP 9700000HP Compaq Pavilion DV6-2141 Ci5 2.26 up to 2.53 4GB DDR3 500 DVD RW 15.6 WXGA G105M Geforce 7-H 2.8 CHINA BT\WebCam\FP 10400000HP Compaq Pavilion DV6-2153 Ci5 2.4 up to 2.93 4GB DDR3 500 DVD RW 15.6 WXGA GT230 Geforce 7-H 2.8 CHINA BT\WebCam\FP 11700000HP Compaq Pavilion DV6-2170 Ci7 1.6 up to 2.8 4GB DDR3 640 DVD RW 15.6 WXGA GT230 Geforce 7-H 2.8 CHINA BT\WebCam\FP 13900000HP Compaq Pavilion DV6-3020 Ci3 2.26-3MB 3GB 320+ DVD RW 15.6 WXGA 4650 ATI 7-H 2.8 CHINA BT\WebCam 10800000HP Compaq Pavilion DV6-3050 Ci5 2.26-3MB 6GB DDR3 500+ DVD RW 15.6LED 5650 ATI 7-H 2.4 CHINA BT\WebCam 14100000HP Compaq Pavilion DV6-3061 CI7 1.6 up to 8.6 6GB 640 Blu-ray 15.6 WXGA 5650 ATI 7-H 2.5 CHINA BT\WebCam 16400000HP Compaq Pavilion DV8-1290 CI7 1.6 up to 8.6 6GB 1TB Blu-ray 18 WXGA G230 Geforce 7-H 3.5 CHINA BT\WebCam\FP 21600000HP Compaq ProBook 4520 Ci3 2.26-3MB 2GB 320 DVD RW 15.6LED 4500 Intel DOS 2.8 CHINA BT\WebCam 7600000IBM Lenovo Edge 3WG Ci5 2.26 up to 2.53 4GB DDR3 500+ DVD RW 15.6" HD 5145 ATI DOS 2.5 CHINA BT\WebCam\FP 10490000IBM Lenovo G460 528 Ci3 2.13-3MB 3GB DDR3 320 DVD RW 14.1 LED G310 Geforce DOS 2.4 CHINA BT\WebCam 8350000IBM Lenovo G550 346 2.2-1MB-FSB800 3GB DDR3 320 DVD RW 15.6" HD 4500 Intel DOS 2.8 CHINA BT\WebCam 5950000IBM Lenovo G550 G550-994 2.3-1MB-FSB800 2GB DDR3 250 DVD RW 15.6" HD 4500 Intel DOS 2.7 CHINA BT\WebCam 5550000IBM Lenovo G560 383 Ci3 2.13-3MB 4GB DDR3 320 DVD RW 15.6 WXGA G310 Geforce 7-H 2.7 CHINA BT\WebCam 8790000Sony CS 320 EQ 2.1-2MB-FSB800 4GB 320 DVD RW 14.0 WXGA 4500 Intel VISTA-H 2.4 CHINA BT\WebCam 9700000Sony EA 25 Ci3 2.26-3MB 4GB 500 Blue Ray 14.1 LED 5145 ATI 7-H 2.4 CHINA BT\WebCam 12300000Sony EA 2-FFX Ci3 2.26-3MB 4GB 500 DVD RW 14.1 LED 5470 ATI 7-H 2.4 USA BT\WebCam 12300000Sony EA 2-GFX Ci5 2.5 up to 3.06 4GB 500 Blue Ray 14.1 LED 5650 ATI 7-H 2.4 USA BT\WebCam 15700000Sony EA 2-LGX Ci3 2.26-3MB 4GB 320 DVD RW 14.1 LED 5470 ATI 7-P 2.4 USA BT\WebCam 12200000Sony EA 2-MGX Ci5 2.26 up to 2.53 4GB 500 DVD RW 14.1 LED 5470 ATI 7-P 2.4 USA BT\WebCam 13000000Sony EA 2-QGX Ci5 2.5 up to 3.06 6GB 500 DVD RW 14.1 LED 5470 ATI 7-H 2.4 USA BT\WebCam 15700000Sony EB 11 Ci3 2.13-3MB 4GB 320 DVD RW 15.5 WXGA 4500 Intel 7-H 2.8 CHINA \WebCam 9600000Sony EB 16 Ci3 2.13-3MB 4GB 500 Blue Ray 15.5 WXGA 4570 ATI 7-H 2.8 CHINA \WebCam 11800000Sony EB 1-GGX Ci3 2.13 2GB DDR3 320 DVD RW 15.5 WXGA 4500 Intel 7-P 2.8 USA \WebCam 9900000Sony EB 1-HGX Ci3 2.13 3GB DDR3 500 DVD RW 15.5 WXGA 4500 Intel 7-P 2.8 USA \WebCam 10400000Sony EB 2-HFX Ci5 2.26-3MB 4GB 640 Blue Ray 15.5 WXGA 5650 ATI 7-H 2.8 USA BT\WebCam 15000000Sony EC 22 Ci3 2.26-3MB 4GB 320 DVD RW 17 WXGA 5470 ATI 7-H 3.5 CHINA \WebCam 11300000Sony EE 21 AMD Athlon 2.1 3GB 320 DVD RW 15.5 WXGA 4260 ATI 7-H 2.8 CHINA \WebCam 8900000Sony EE 23 AMD Athlon 2.1 4GB 320 DVD RW 15.5 WXGA 4260 ATI 7-H 2.8 CHINA \WebCam 9200000Sony EE 25 AMD Athlon 2.1 4GB 320 Blue Ray 15.5 WXGA 4250 ATI 7-H 2.8 CHINA \WebCam 10200000Sony F 113 Ci7 1.6 up to 2.8 6GB 500 Blue Ray 16.4 WXGA G310 Geforce 7-H 3.2 CHINA BT\WebCam 14900000Sony F 11-DGX Ci7 1.6 up to 2.8 4GB 500 DVD RW 16.4 WXGA G310 Geforce 7-H 3.2 USA BT\WebCam 13900000Sony F 11-GGX Ci7 1.7 up to 3.0 4GB 500 DVD RW 16.4 WXGA G310 Geforce 7-H 3.2 USA BT\WebCam 16700000Sony F 123 Ci7 1.7 up to 2.9 6GB 500 Blue Ray 16.4 WXGA G330 Geforce 7-H 3.2 CHINA BT\WebCam 17100000Sony F 12-FFX Ci7 1.7 up to 2.9 4GB 320 DVD RW 16.4 WXGA G310 Geforce 7-H 3.2 USA BT\WebCam 14600000Sony FW 599 GCB 2.6-3MB-FSB1066 4GB 500 DVD RW 16.4 WXGA 4650 ATI 7-H 3.2 USA BT\WebCam 13700000Sony W 211 1.6 Atom 1GB 250 NO 10.1 WXGA 950 Intel 7-Starter 1.2 CHINA BT\WebCam 7000000